1 Ιανουαρίου 2013

Καλή χρονιά

Καλή νέα χρονιά, με αισιοδοξία, με ελπίδα, με όνειρα.
Καλή νέα χρονιά με αγάπη, με χαμόγελα,
 με  φροντίδα, με κατανόηση.
Καλή νέα χρονιά με σχέδια, με πραγματοποίηση  στόχων.