23 Φεβρουαρίου 2013

γνώση

Μολονότι οι εκτάσεις γης μπορούν να κληροδοτηθούν,
δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο με τη γνώση και τη σοφία.
Ο πλούσιος άνθρωπος μπορεί να πληρώσει άλλους να κάνουν 
τη δική του δουλειά, αλλά είναι αδύνατο να σκεφτεί κάποιος
άλλος εκ μέρους του ή να αγοράσει οποιαδήποτε μορφή
προσωπικής καλλιέργειας.
- Σάμιουελ Σμάιλς (1812 - 1904 )