Υπηρεσίες

Η παλετα του κόσμου μας έχει πολλά χρώματα για να ζωγραφίσουμε τη ζωή μας.

Για να δημιουργήσετε τον δικό σας προσωπικό καμβά της ζωής σας η 3El Life Coaching παρέχει συμβουλευτική στους παρακάτω τομείς:

- Προσωπική ανάπτυξη
- Επαγγελματικός προσανατολισμός
- Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
- Κοινωνική ένταξη

-  Art Therapy
Αναλυτικά:

Προσωπική ανάπτυξη
-------------------------
Η Συμβουλευτική Προσωπικής Ανάπτυξης (Life Coaching), θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και να βρεις τί πραγματικά λαχταράς μέσα σου!
Ο Coach θα σου δείξει το δρόμο για:
-Το πώς θα δραστηριοποιηθείς για να αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα σου, τις ικανότητές σου, τους πόρους που σου δίνει η ζωή.
-Το πώς θα αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου, για να βιώνεις χαρά και αρμονία στην καθημερινότητά σου.
Τα θέματα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για Συμβουλευτική είναι:
-Γνωρίζω, αποδέχομαι, αγαπώ τον εαυτό μου
-Διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου
-Βάζω όρια, μαθαίνω να λέω ΟΧΙ, και το κάνω με απόλυτο σεβασμό στα αισθήματα των άλλων ανθρώπων
-Μαθαίνω να είμαι συνεπής, διαχειρίζομαι το χρόνο μου
-Είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνω, τηρώ οπωσδήποτε τις υποσχέσεις μου
-Αναγνωρίζω τα λάθη μου, αναλαμβάνω την ευθύνη τους, μαθαίνω από αυτά και προχωράω
-Επικοινωνώ καλύτερα και αποτελεσματικότερα
-Δημιουργώ υγιείς σχέσεις με τον εαυτό μου και τους άλλους
-Φέρνω ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής μου
-Θέτω αντικειμενικούς και ξεκάθαρους στόχους, μένω εστιασμένος, τους υλοποιώ
-Αλλάζω, φέρνω νέα ποιότητα στη ζωή μου.


Επαγγελματικός προσανατολισμός
---------------------------------------
   Οι περισσότεροι έφηβοι αλλά και ενήλικες αντιμετωπίζουν διλλήματα μέχρι να αποφασίσουν τι να σπουδάσουν για να συνδυάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους με τις κλίσεις και τα θέλω τους.
   Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποσκοπεί στο να οδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σε μια συνειδητή απόφαση για τις σπουδές και το μέλλον του! Οι ενδιαφερόμενοι απαντούν σε ειδικά ερωτηματολόγια και ψυχομετρικά τεστ, επιστημονικά σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, που διερευνούν αναλυτικά την προσωπικότητα, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους. Πρόκειται για τεστ του γνωστού σε όλο τον κόσμο Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας & των Ικανοτήτων.
   Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια, τα ψυχομετρικά τεστ και την προσωπική συνέντευξη, καταρτίζεται μια πολύ αναλυτική έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου, η οποία αποτελεί τον οδηγό για την κατεύθυνση σπουδών που του ταιριάζει.
   Το Life Coaching σε συνδυασμό με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στηρίζει το συμβουλευόμενο προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον προσανατολισμό του, να προσδιορίσει τους στόχους του, να εξασκήσει τις ζητούμενες δεξιότητες για να τους επιτύχει, να διαχειριστεί το άγχος όλης αυτής της περιόδου και να ολοκληρώσει με επιτυχία τους κύκλους των σπουδών του, από τους βασικούς μέχρι και τους ανώτατους.


Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
------------------------------------------
Περιγράφει τη δια βίου εξέλιξη ενός ατόμου στη μάθηση και την εργασία:

1. Σχεδιασμός επιτυχημένης καριέρας
      -Απόκτηση αυτογνωσίας
      -Διερεύνηση επαγγελματικών επιλογών

      -Διαδικασία λήψης απόφασης
      -Καθορισμός στόχων
      -Δημιουργία πλάνου ανάπτυξης

2. Στοχευμένη αναζήτηση εργασίας

      -Τρόποι αναζήτησης εργασίας
      -Αντιμετώπιση του άγχους που προκαλείται από την προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας

3. Προετοιμασία για τη συνέντευξη και δοκιμή απαντήσεων (role playing)      

      -Ευαίσθητες ερωτήσεις- κρίσιμες απαντήσεις
      -Παρουσία - Εμφάνιση - Τρόπος ομιλίας
      -Γλώσσα του σώματος
      -Διαχείριση του άγχους για τη διαδικασία της συνέντευξης
      -Προετοιμασία Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας
      -Απαγορευμένες ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της εταιρείας
      -Μετά τη συνέντευξη

4. Επαγγελματική δικτύωση- Τί πρέπει να γνωρίζω

5. Αλλαγή εργασίας – καριέρας

      -Διερεύνηση των στοιχείων που συμβάλλουν στην προσωπική επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμου (Τι περιμένει από την εργασία του; Ποιες ανάγκες θα του καλύψει;)
      -Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
      -Ανάλυση των υπαρχουσών προοπτικών
      -Εξοικείωση με τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας
      -Αξιολόγηση των τρεχουσών ευκαιριών απασχόλησης
      -Καθορισμός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης

6. Outplacement

Ο ρόλος του Συμβούλου σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης της απώλειας εργασίας είναι να βοηθήσει τον Συμβουλευόμενο να:

      -Αποδεχτεί το γεγονός και να στηριχτεί στις δυνάμεις του για να κάνει ένα νέο ξεκίνημα
      -Αναγνωρίσει τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του
      -Εξαλείψει τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί
      -Αντιμετωπίσει όλα τα πιθανά προβλήματα που έπονται της διακοπής της εργασιακής του σχέσης
      -Κατανοήσει την αγορά εργασίας
      -Αναπτύξει τεχνικές αναζήτησης εργασίας
      -Προσεγγίσει την φανερή και την κρυμμένη αγορά εργασίας
      -Κάνει αποτελεσματικά τις ενέργειες που θα τον/την φέρουν στη νέα του/της απασχόλησηΚοινωνική εργασία
---------------------------

Art Therapy
-----------------
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ  - ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ .

Α. Τι είναι η Art Therapy;
Η Συμβουλευτική ως μέσον επίλυσης ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής προσφοράς στην Κοινωνική Ένταξη και Επανένταξη.
Αντίθετα η Ανθρωποκεντρική και Βιωματική Μεθοδολογία της Art Therapy και ειδικά της εικαστικής τέχνης (Ζωγραφική), αποτελεί το κρυφό μονοπάτι προς την συνειδητοποίηση της ύπαρξης, συμπεριφοράς και λειτουργίας τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση.
Οι κύριοι άξονες στους οποίους βασίζεται η ART THERAPY είτε απευθύνεται σε άτομα, είτε σε ομάδες είναι :
1. Επικέντρωση της προσοχής στο άτομο και την βιωματική εμπειρία.
2. Έμφαση στην δυνατότητα επιλογής, δημιουργικότητας και αυτοπραγμάτωσης.
3. Προτεραιότητα στην ανάγκη του ατόμου να το υπολογίζουν και να το αγαπούν.
4. Αναγνώριση της αξιοπρέπειας του ατόμου και του δυναμικού του.
 Οι τεχνικές έκφρασης και η επικοινωνία μέσω της Τέχνης και ιδιαίτερα της Ζωγραφικής προσδίδει μια ιδιαίτερη τεχνική και ένα θεραπευτικό εργαλείο, όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα όσο για την διαδικασία δημιουργίας και την έκφραση των συναισθημάτων και σκέψεων του ατόμου και της ομάδας.
Ο στόχος είναι η εσωτερική εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη μέσω της φαντασίας, των χρωμάτων και των σχεδίων, αφού δίνεται η ευκαιρία της αυτοέκφρασης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας.
Η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας παράλληλα με την λεκτική βοηθά τα μέλη μιας ομάδας και ενός ατόμου να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις, απόψεις.
Το (role playing) συνδυασμένο με την εικαστική τέχνη είναι σημαντικός παράγοντας δημιουργίας μιας κοινωνικής ομάδας με στόχο την ψυχαγωγία, έκφραση, αυτογνωσία, επικοινωνία, συνεργασία, συμμετοχικότητα και εκπαίδευση.
Β. Που απευθύνεται;
Απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και ικανότητας ή έφεσης προς την τέχνη και ειδικά την εικαστική τέχνη.
Απευθύνεται σε ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας, σε εφήβους, ενηλίκους, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), μεμονωμένες, Οργανισμών, ή Υπηρεσιών.
Γ. Τι επιτυγχάνεται με την μέθοδο της ART THERAPY;
Επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πληρέστερη αυτοέκφραση, αυτογνωσία της ψυχοδυναμικής του ατόμου ή της ομάδας με στόχο την επίλυση προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων.
 Με  γνώση όλων των παραπάνω, η συνύπαρξη της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης με την ART THERAPY είναι σημαντική για την προσωπική επιτυχία και κοινωνικοποίηση των ατόμων και των ομάδων.